CÁCH FIX LỖI NGƯỢC CẢM ỨNG SAMSUNG

CÁCH FIX LỖI NGƯỢC CẢM ỨNG SAMSUNG
Cách fix, làm như sau:

  1. Về Rom Stock (nếu đang ở stock rồi thì thôi)
  2. Ở bàn phím gọi điện gõ *#2663#
  3. Nhấn TSP FW update (General)

Máy sẽ tiến hành load firmware gốc từ kernel và update lại!

Hotline: 0983 835 965

Được đăng vào

Viết bình luận